+358 40 5795512 harri.leinonen@mekas.fi

3D-tulostin tulostaa fyysisiä esineitä digitaalisista 3D-malleista. Yleisimpiä materiaaleja ovat muovit, metallit, keraamit ja lasi. 3D-tulostuksessa pystytään tulostamaan jo lähes kaikkia muovi- ja metallilaatuja. Esimerkiksi koruja voi tulostaa suoraan kullasta ja hopeasta. Menetelmien ja laitteiden kehityksen myötä 3D-tulostuksella päästään jo hyvin suuriin mittatarkkuuksiin, mikä mahdollistaa 3D-tulostuksen hyödyntämistä mittatarkkuutta vaativissa teollisuuden osissa.

Valmistus alkaa tuotteen mallintamisella 3D-suunnitteluohjelmalla. Suunnittelussa luodaan, muokataan, analysoidaan ja optimoidaan malli valmistusta varten. STL-muotoon tallennettu 3D-malli syötetään 3D-tulostimelle, jossa tulostin ohjelma viipaloi mallin kaksiulotteisiksi kerroksiksi. Tulostuksessa tulostin sitten tulostaa viipaleiden mukaiset kerrokset alkaen alimmasta kerroksesta, jonka päälle tulostetaan sitten seuraava kerros. Tätä jatketaan, kunnes viimeinenkin kerros on tulostettu.

3D-tulostus mahdollistaa yksilöllisen valmistuksen ja sitä käytetään yleisesti pienien tuotesarjojen ja prototyyppien valmistuksessa. Sen etuna on myös se, että materiaalia lisäävänä menetelmänä 3D-tulostus mahdollistaa kevyempien ja monimutkaisempien rakenteiden valmistuksen, jotka eivät perinteisillä materiaalia poistavilla työstömenetelmillä onnistu, koska työkalujen ja koneiden rajoittunut pääsy vaikeisiin paikkoihin ja asentoihin rajoittaa kappaleen muotoja ja monimutkaisuutta. 3D-tulostuksessa on myös ekologisia hyötyjä, kun osien valmistus voi tapahtua paikan päällä ja materiaalihukkaa ja jätettä ei juurikaan synny.

3D tulostuksen mahdollisuudet ovat laajat. 3D-tulostuksen on ennustettu jopa aiheuttavan seuraavan teollisen vallankumouksen. Tekniikalla on tulostettu jo rakennuksia, autoja ja erilaisia ihmiskudoksia. Tampereen yliopiston tutkijaryhmä onnistui ensimmäisenä maailmassa jopa ihmisen sarveiskalvon tulostamisessa vuonna 2018. Kun tulostimet kehittyvät nopeammiksi ja helppokäyttöisemmiksi sekä materiaalivalikoiman kasvaessa, 3D-tulostuksesta tulee yhä kannattavampaa ja yleisempää.

Mekas suunnittelee, valmistaa ja asentaa teollisuudelle, yrityksille ja julkisille yhteisöille teollisesti valmistettuja tuotteia ja rakenteita. Materiaaleine voi olla esim. teräs, alumiini, muovit, lasi ym.

Tarjoamme 3D-tulostukseen tuotesuunnitelua ja mallinnamme, analysoimme ja optimoimme tulostettavan tuotteen 3D-suunnitteluohjelmalla. Tulostustekniikoita on paljon ja materiaaleja vielä enemmän. Autamme sinua myös parhaiden tulostustekniikoiden, materiaalien ja toimittajien valinnassa. Toimitamme myös valmiit 3D-tulostetut tuotteet.